COFFEE
Espresso small 35 Kč
Espresso big 35 Kč
Espresso ristretto 35 Kč
Double espresso 50 Kč
SPECIAL COFFEE
Café Latté 48 Kč
Cappuccino 48 Kč
TEA
Tea bag Althaus 40 Kč
HOT DRINKS
Chocolate 48 Kč
Mulled wine 50 Kč
HOMEMADE DRINKS
Homemade juice (according to daily offer) 0,2 l 75 Kč
Homemade lemonade (lemon, orange, cucumber) 0,5 l 65 Kč
WATER
Bonaqua sparkling 0,25 l 25 Kč
Bonaqua non-sparkling 0,25 l 25 Kč
Acqua Filette sparkling /non-sparkling 0,5 l 25 Kč
Galvanina sparkling /non-sparkling 1 l 50 Kč
Water fro karafa 1 l (water, lemon, ice) 30 Kč
NON-ALCOHOLIC DRINKS
Coca Cola 0,33 l 30 Kč
Cappy junior 0,25 l 30 Kč
Kinley tonic water 0,25 l 38 Kč
Kinley bitter lemon 0,25 l 38 Kč
Kinley ginger 0,25 l 38 Kč
Red Bull 0,25 l 50 Kč
WINE
Pinot Grigio 1,5 dcl 45 Kč
Meriot 1,5 dcl 45 Kč
BEER
Radegast Birell 0,33 l 35 Kč
Velkopopovický Kozel Černý 40 Kč
Pilsner Urquell 0,33 l 45 Kč
Stella Artois 0,33 l 45 Kč
ALCOHOLIC DRINKS 0,04 l
Vodka 50 Kč
Gin 50 Kč
Rum 50 Kč
Tequila 50 Kč
Jameson 50 Kč
Jägermeister 50 Kč
Fernet Stock 40 Kč
Fernet Citrus 40 Kč
Becherovka 40 Kč